Een reactie plaatsen

PIJN&CO

logo pijn en coOp 1 april online!

PIJN&CO is een website voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die te maken hebben met chronische pijn. De site geeft op een interactieve manier informatie over chronische pijn en wat eraan te doen is! Er zijn filmpjes te zien, quizzen te maken en er is informatie te lezen. Wij merken dat de uitleg over chronische pijn belangrijk is, in het behalen van resultaten tijdens de behandeling van deze klachten. En in het weer actief kunnen meedoen! De informatie op de site wordt toegankelijk wanneer je een toegangscode hebt.

De site wordt toegankelijk met een code die samenhangt met een abonnement. Een abonnement is te verkrijgen via de site. Na inschrijving en betaling van de abonnementsgelden wordt de code toegestuurd en heb je toegang tot alle informatie!

De informatie is beschikbaar en handig voor artsen, kinderfysiotherapeuten en psychologen die hiermee een interactieve tool in handen krijgen voor de educatie van jongeren met chronische pijn en hun ouders.

Abonnementsprijzen:

1 gebruiker: 99 euro

2-5 gebruikers: 139 euro

6-10 gebruikers: 179 euro

Prijzen zijn onder voorbehoud en gelden per jaar.

www.pijnenco.nl


Een reactie plaatsen

Gedragsgeoriënteerde behandeling bij SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) voor kinderen en jongeren. 4 en 5 februari 2016.

‘Bedankt voor je inspirerende cursus!’ ‘Bedankt voor de ontzettend leuke cursus.Ik heb er enorm van genoten!’  ‘Tijdens de cursus voelde ik dat deze groep kinderen mijn passie voor het vak losmaakt.’ ‘Ben in een aantal dingen bevestigd en dat is fijn, maar daarnaast ook weer nieuwe stof tot nadenken.’ (Zomaar een greep uit de enthousiaste reacties van een cursusgroep)

Gedragsgeoriënteerde behandeling bij SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) voor kinderen en jongeren.

Doelen:

 • kan de theoretische achtergrond van de aandoening chronische pijn en chronische vermoeidheid beschrijven
 • kan de huidige inzichten over onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid benoemen
 • kan chronische pijn en chronische vermoeidheid bij kinderen en jongeren herkennen en weet wanneer door te verwijzen naar een specialistisch behandelcentrum.
 • kent de begrippen operante behandeling, gedragstherapeutische principes en handelingsgeoriënteerde benadering.
 • weet de verschillen te benoemen tussen de behandeling van chronische pijn en -vermoeidheid bij kinderen en volwassenen
 • krijgt inzicht in de meest recente literatuur over pijn en vermoeidheidproblematiek
 • is in staat de ICF en de HOAC toe te passen bij het onderzoeken en behandelen van functionele klachten

Doelgroep: Geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Globale inhoud:

Dagdeel 1:

In het eerste dagdeel wordt het kader geschetst van waaruit de kinderfysiotherapeut chronische pijnproblemen en chronische vermoeidheid kan onderzoeken en behandelen. Tijdens het vervolg van de cursus zullen deze kaders steeds gebruikt worden. Daarnaast wordt de meest recente literatuur doorgenomen ten aanzien van het onderzoek en de behandeling. Op die manier is het mogelijk voor de kinderfysiotherapeut om het handelen ‘evicence based’ te onderbouwen.

Dagdeel 2:

In het tweede dagdeel zal het onderzoek van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid behandeld worden. Welke instrumenten heeft de kinderfysiotherapeut tot zijn beschikking tijdens de diagnostische fase? Welke aspecten worden onderzocht en hoe ziet het onderzoek eruit? De validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten zullen besproken worden. Daarnaast zal worden ingegaan op andere mogelijke onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van casuïstiek zal het onderzoek besproken worden.

Dagdeel 3:

De tweede dag begint met een dagdeel waar de behandeling van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid aan de hand van casuïstiek besproken worden. Verschillende behandelmethodes zullen de revue passeren. Van de behandelmethodes zal de wetenschappelijke evidentie besproken worden.

Dagdeel 4:

Het is mogelijk voor de cursisten om eigen casuïstiek in te brengen. De casuïstiek wordt gepresenteerd door middel van een presentatie. Daarnaast kunnen de cursisten vragen stellen naar aanleiding van voorgaande bijeenkomsten en wat zij in de praktijk tegenkomen.

De voorbereiding betreft het lezen van literatuur en het voorbereiden van een casus bespreking.

Docent: Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018 en docent Masteropleiding kinderfysiotherapie Rotterdam

Plaats: Nijverdal

Data: 4 en 5 februari 2016

Accreditatie: 24 punten voor het register kinderfysiotherapie

Kosten: 450 euro. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Informatie: gdedel@dok018.nl


Een reactie plaatsen

Cursus gedragsgeoriënteerd behandelen voor kinderfysiotherapeuten.

‘Bedankt voor je inspirerende cursus!’ ‘Bedankt voor de ontzettend leuke cursus. Ik heb er enorm van genoten!’ ‘Tijdens de cursus voelde ik dat deze groep kinderen mijn passie voor het vak losmaakt.’ ‘Ben in een aantal dingen bevestigd en dat is fijn, maar daarnaast ook weer nieuwe stof tot nadenken.’ (Zomaar een greep uit de enthousiaste reacties van de cursusgroep van 16 en 17 oktober 2014.)

Op 17 en 18 september 2015 wordt de cursus georganiseerd in Nijverdal. 

Gedragsgeoriënteerde behandeling bij SOLK/functionele klachten voor kinderen en jongeren.

Doelen:

 • kan de theoretische achtergrond van de aandoening chronische pijn  en chronische vermoeidheid beschrijven
 • kan de huidige inzichten over  onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid benoemen
 • kan chronische pijn en chronische vermoeidheid bij kinderen  en jongeren herkennen en weet wanneer door te verwijzen naar een specialistisch behandelcentrum.
 • kent de begrippen operante behandeling, gedragstherapeutische principes en handelingsgeoriënteerde benadering.
 • weet de verschillen te benoemen tussen de behandeling van chronische pijn en -vermoeidheid bij kinderen en volwassenen
 • krijgt inzicht in de meest recente literatuur over pijn en vermoeidheidproblematiek
 • is in staat de ICF en de HOAC toe te passen bij het onderzoeken en behandelen van functionele klachten

Doelgroep:

Geregistreerde kinderfysiotherapeuten. En andere professionals na overleg met cursusleiding.

Globale inhoud:

Dagdeel 1:

In het eerste dagdeel wordt het kader geschetst van waaruit de kinderfysiotherapeut chronische pijnproblemen en chronische vermoeidheid kan onderzoeken en behandelen. Hiervoor worden de ICF en de HOAC gebruikt. Tijdens het vervolg van de cursus zullen deze kaders steeds gebruikt worden. Daarnaast wordt de meest recente literatuur doorgenomen ten aanzien van het onderzoek en de behandeling. Op die manier is het mogelijk voor de kinderfysiotherapeut om het handelen ‘evicence based’ te onderbouwen.

Dagdeel 2:

In het tweede dagdeel zal het onderzoek van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid behandeld worden. Welke instrumenten heeft de kinderfysiotherapeut tot zijn beschikking tijdens de diagnostische fase? Welke aspecten worden onderzocht en hoe ziet het onderzoek eruit? De validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten zullen besproken worden. Daarnaast zal worden ingegaan op andere mogelijke onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van casuïstiek zal het onderzoek besproken worden.

Dagdeel 3:

De tweede dag begint met een dagdeel waar de behandeling van chronische pijnproblematiek  en chronische vermoeidheid aan de hand van casuïstiek besproken worden. Verschillende behandelmethodes zullen de revue passeren. Van de behandelmethodes zal de wetenschappelijke evidentie besproken worden.

Dagdeel 4:

Het is mogelijk voor de cursisten om eigen casuïstiek in te brengen. De casuïstiek wordt gepresenteerd door middel van een presentatie. Daarnaast kunnen de cursisten vragen stellen naar aanleiding van voorgaande bijeenkomsten en wat zij in de praktijk tegenkomen.

Docent:

G. Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018 en docent Masteropleiding kinderfysiotherapie Rotterdam

 Plaats:

Nijverdal

Data: 17 en 18 september 2015  8.30-17.00 uur

Accreditatie:

24 punten voor het kwaliteitsregister kinderfysiotherapie

Kosten: info over inschrijven, kosten en plaats zijn te verkrijgen bij Lisanne Maris lisannemaris@live.nl

Voor de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Gert Dedel, 06-41870734 0f info@dok018.nl


Een reactie plaatsen

Voorlichtingsavond: “Ik ben gezond, maar mankeer van alles”.

Op donderdag 22 januari 2015 houden wij in samenwerking met het ADRZ een voorlichtingsavond op het Scheldemondcollege te Vlissingen.

“Ik ben gezond, maar mankeer van alles”

Ben je vaak moe en lusteloos, heb je chronisch hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijn. Kan je je niet of nauwelijks concentreren?

Programma
Zaal open 18.30 uur
Ontvangst met koffie en thee.

19.00 uur: opening voorzitter van de avond
19.05 uur: Marquita Greijn: diagnostiek van SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
19.25 uur: Aafke van der Hoop: ‘Geweldloos verzet’ in gezinnen.
19.45 uur: Gert Dedel: behandelmogelijkheden bij SOLK
20.05 uur: pauze
20.30 uur: interview ervaringsdeskundige
20.50 uur: vragen vanuit de zaal aan de sprekers
21.10 uur: napraten met een drankje

Scheldemondcollege Weyevlietplein 7-13, 4385 CH Vlissingen


Een reactie plaatsen

LEF en Dirksland!

In een magazine van een zorgverzekeraar staat geschreven dat men meer lef wil in de gezondheidszorg.  LEF bij DOK018, waar wij de afgelopen 2 jaar lef hebben getoond, door ons op een specifieke doelgroep te richten en onze deuren daarvoor te openen. En met succes. Een eigentijdse manier van denken en doen, die taboedoorbrekend en vernieuwend is. Geen ‘heilige’  huisjes meer staande willen houden en vertellen waar het om draait. Multidisciplinair samenwerken, met de mens en zijn omgeving als uitgangspunt. De klachten die kinderen en jongeren meebrengen onderzoeken en behandelen vanuit een breed biopsychosociaal perspectief. Wij zijn nu in Koudekerke, Kapelle, Zierikzee en Terneuzen geland en werken nauw samen met allerlei instanties en collega’s. Kinderartsen, GGD-artsen en verpleegkundigen, scholen, leerplichtambtenaren, gemeenten, collega’s fysiotherapeuten en psychologen, academische ziekenhuizen en huisartsen. Nieuwe initiatieven ontplooien zich al denkende en werkende: mindfulness en yogatrainingen op scholen, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten) poli ism. afdeling kindergeneeskunde ADRZ, nieuwe cursussen: ontspanningstechnieken en onderzoek en behandelen van SOLK klachten, en Dirksland. In het ziekenhuis van Dirksland zijn ze gecharmeerd van ons initiatief en willen de kinderartsen graag met ons samenwerken. Hoezo LEF? Dirksland here we come!


Een reactie plaatsen

Symposium van behandelcentrum DOK018: Grip op zelfsturing

3e symposium van behandelcentrum DOK018 | di. 22 april 2014 in Middelburg

Grip op zelfsturing

Zelfsturing betekent openstaan voor een duurzame verandering. Bij de behandeling van functionele klachten als chronische pijn en vermoeidheid, staat het veranderen van gedrag centraal. Gedragsgeoriënteerd behandelen vraagt om openstaan voor reflectie, om tot een duurzame verandering te komen. Hoe krijgen wij daar grip op? Hoe krijgen jongeren en hun ouders daar grip op? Met dit symposium wil behandelcentrum DOK018 een bijdrage leveren aan grip krijgen op zelfsturing.

Dit minisymposium vindt plaats op di. 22 april 2014 van 18.45 tot 21.30 uur in de aula van de Scholengemeenschap Nehalennia, Breeweg 71-e, 4335 AP Middelburg

In de centrale lezing staat zelfreflectie aan de hand van de biografie, het levensverhaal, centraal. Vanuit een biografisch perspectief werken met de gebeurtenissen van je leven, betekent er (op)nieuw en anders naar kijken. Onder professionele begeleiding op zoek naar motieven, naar beweegredenen en drijfveren, zodat tussen de regels door de essentie kan verschijnen. Nieuwe verbanden ontdekken betekent bewustwording, het verleden herinterpreteren is nieuwe perspectieven voor de toekomst creëren, ervaringen verwerken tot betekenisvolle samenhangen is een identiteit opbouwen. Dit zelf (mee)doen betekent geactiveerd worden en de basis voor zelfsturing versterken.

Daarna bestaat het programma uit de keuze van het volgen van verschillende workshops. U kunt kiezen uit twee workshops.

Programma

18.45-19.00 uur: ontvangst met koffie en thee

19.00-19.30 uur: centrale lezing door Susanne Kruys

19.30-20.15 uur: 1e workshop ronde

20.15-21.00 uur: 2e workshop ronde

21.00-21.30 uur: afsluiting met een drankje

De Workshops

1. Workshop Zelfregulatie door: Irene van de Giessen

Wat weten we eigenlijk over waarom mensen/kinderen zich gedragen zoals ze doen? Wat weten we over hoe zij (zelf) hun gedrag kunnen veranderen? De manier waarop iemand met uitdagende, verdrietige en emotionele zaken omgaat wordt in belangrijke mate bepaald door zijn of haar levensgeschiedenis. De vraag is hoe je herstel van zelf(verbinding) kunt bevorderen bij jezelf en/of bij je kind en wat daarvoor nodig is.

Wat is het doel van de workshop? In de workshop wordt op een praktische manier verhelderd wat zelfregulatie is.

2. Ervaringsles yoga door: Amber Smits

Jongeren leven in een drukke periode waarin veel verandert en het tienerbrein door veelvuldig gebruik van digitale middelen voortdurend belast wordt met prikkels. Met name jongeren met, of juist reeds hersteld van, somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten hebben baat bij ontspanning waarbij aandacht is voor lichaam, gevoel en denken. Yoga is een vorm, welke hier goed bij aansluit. Yoga staat voor verbinding tussen lichaam, gevoel en denken. Een yogales bestaat uit verschillende onderdelen, zoals o.a. fysieke uitdaging en ontspanning

3. Stilstaan bij zitten en zitten is het nieuwe roken! door: Walter Houtzager

Schoolbanken, social media, gamen en films kijken zijn de sluipschutters voor de jeugd. Iemand beweegt voldoende volgens de gestelde beweegnormen. Toch geven de laatste wetenschappelijke inzichten aan dat men mogelijk alle gezondheidswinst verloren doet gaan door het zitgedrag. Een sedentaire leefstijl: gewoon anno 2014? Het nut van bewegen zal wederom duidelijk worden. De schaduwkant van het zitten zullen hard bij u binnenkomen; Zowel vanuit de gedragsmatige kant als vanuit de fysiologische kant zal dit probleem bekeken worden. De nieuwe insteek is in dit geval niet het accent leggen op ‘meer bewegen’ maar op ‘minder zitten’. In welke spiegel gaat u kijken?

4. Gedachtepatronen veranderen door cognitieve therapie door: Carly van Velzen

Een kernpunt van cognitieve therapie is dat niet een gebeurtenis leidt tot bepaalde gevoelens en gedragingen, maar de interpretatie van die gebeurtenis. Cognities leiden dus tot gevoelens. Wanneer mensen hun cognities veranderen, veranderen gevoelens. Mensen zijn zich ook vaak meer bewust van hun gevoel dan van de gedachte die aan dit gevoel vooraf is gegaan. Allereerst dien je je bewust te worden van de rol die gedachten hebben op gevoelens en gedragingen. Vervolgens kun je oefenen in het leren uitdagen van de eigen negatieve gedachtegang en die vervangen door een meer positieve dan wel realistische kijk.

Susanne Kruys

Susanne is biografisch coach en zingevingstherapeut. Zij is tevens ouder/ervaringsdeskundige en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Bascule (De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken verleent).

Irene van de Giessen

Irene van de Giessen van Convalescent Talent is hersteldeskundige en maatschappelijk werker bij DOK018. Zij is bestuurder van Kennis-centrum Phrenos en docent bij de HEE (onderdeel Trimbos-instituut). Daarnaast is zij een veel-gevraagd spreker op nationale en internationale congressen.

Amber Smits

Amber werkt als kinderfysiotherapeut bij behandelcentrum DOK018. Zij is tevens docent lichamelijke opvoeding en is gespecialiseerd in ontspanningstherapie bij kinderen en jongeren. Naast het werken bij DOK018 in Kapelle is zij docent en stage-coördinator bij de masteropleiding Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam.

Walter Houtzager

Naast het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen als leefstijlcoaching, fitness-en healthmanager en inspanningsfysiologie voor het CIOS Goes/Breda is Walter Houtzager ook actief vanuit zijn eigen bedrijf PT Zeeland. PT Zeeland staat voor ‘Personal Training Zeeland’. Met een sporthart kijkt hij hoe de jeugd zich iets zou kunnen aantrekken van gedrag dat gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen.

Carly van Velzen

Carly werkt als GZ psycholoog Kind en Jeugd bij behandelcentrum DOK018. In haar begeleiding en behandeling van jongeren gebruikt zij cognitief gedragsmatige therapie, EMDR en gezinsgerichte systeemtherapie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit symposium door een mail te sturen naar info@dok018.nl. Geef daarbij uw 1e, 2e, 3e en 4e voorkeur aan voor de 1e en 2e workshopronde. Daar kunnen wij dan rekening mee houden wanneer een workshop vol is. Er zijn géén kosten verbonden aan dit minisymposium.

Deze avond wordt u aangeboden door behandelcentrum DOK018 in samenwerking met Convalescent Talent.

DOK018

Behandelcentrum DOK018 is in Zeeland het expertisecentrum voor de behandeling van jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid, ook wel functionele klachten of Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd. Kennis en vaardigheden delen en overdragen is een waarde die wij als expertisecentrum hoog in het vaandel hebben staan.

Wij organiseren workshops, scholingen en lezingen in Zeeland en Nederland voor jongeren, ouders en professionals. Dit 3e symposium laat zien dat wij onze kennis en vaardigheden met een breed publiek willen delen.

Met vriendelijke groet, Gert Dedel | DOK018


Een reactie plaatsen

Revalidatie bij chronische pijn en vermoeidheid in Zeeland!

Revalidatie bij chronische pijn en vermoeidheid is een ingewikkeld proces. Voor onderzoek en behandeling is  een multidisciplinair team noodzakelijk. Dit team heeft de expertise en ervaring nodig om jongeren met chronische pijn en vermoeidheid kwalitatief goed te kunnen begeleiden. Er zijn specifieke behandelmethoden nodig om deze problemen te kunnen begeleiden. Er wordt cognitief-gedragsmatig behandeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van graded activity, graded exercise of graded exposure. Alles is erop gericht om betekenisvolle activiteiten voor de jongere weer mogelijk te maken. Er wordt veelvuldig afgestemd met de betrokkenen uit de omgeving van de jongere: ouders of verzorgers, zorgcoördinatoren op school, verwijzers en andere betrokkenen. Bij DOK018 bestaat het multidisciplinaire team uit de disciplines kinder- en jeugdpsychologie, kinderfysiotherapie en maatschappelijk werk. Wij weken volgens de laatste inzichten en scholen ons regelmatig om op kwalitatief goed niveau te kunnen onderzoeken en behandelen. Wij geven scholing aan andere disciplines buiten DOK018. Voor revalidatie in Zeeland bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid is DOK018 in Koudekerke en Kapelle het adres! Wij hebben geen wachtlijsten: morgen bellen en binnen 2 dagen heeft u een afspraak.

www.dok018.nl


Een reactie plaatsen

Symposium: ‘Grip op zelfsturing’.

Op dinsdagavond 22 april 2014, 19.00-21.30 uur, houden wij ons 3de symposium. ‘Grip op zelfsturing’ is het onderwerp. We starten met een centrale lezing en daarna worden er 4 workshops gegeven. De onderwerpen van de workshops zijn: yoga voor jongeren, wat is zelfsturing, cognitieve beïnvloeding en het nut van bewegen.
Het uitgangspunt voor het symposium is kennis en vaardigheden te delen, om ‘duurzame’ veranderingen te kunnen bewerkstelligen bij jongeren en hun ouders.

Noteer de datum alvast!
Aanmelden kan via info@dok018.nl