Een reactie plaatsen

Revalidatie bij chronische pijn en vermoeidheid in Zeeland!

Revalidatie bij chronische pijn en vermoeidheid is een ingewikkeld proces. Voor onderzoek en behandeling is  een multidisciplinair team noodzakelijk. Dit team heeft de expertise en ervaring nodig om jongeren met chronische pijn en vermoeidheid kwalitatief goed te kunnen begeleiden. Er zijn specifieke behandelmethoden nodig om deze problemen te kunnen begeleiden. Er wordt cognitief-gedragsmatig behandeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van graded activity, graded exercise of graded exposure. Alles is erop gericht om betekenisvolle activiteiten voor de jongere weer mogelijk te maken. Er wordt veelvuldig afgestemd met de betrokkenen uit de omgeving van de jongere: ouders of verzorgers, zorgcoördinatoren op school, verwijzers en andere betrokkenen. Bij DOK018 bestaat het multidisciplinaire team uit de disciplines kinder- en jeugdpsychologie, kinderfysiotherapie en maatschappelijk werk. Wij weken volgens de laatste inzichten en scholen ons regelmatig om op kwalitatief goed niveau te kunnen onderzoeken en behandelen. Wij geven scholing aan andere disciplines buiten DOK018. Voor revalidatie in Zeeland bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid is DOK018 in Koudekerke en Kapelle het adres! Wij hebben geen wachtlijsten: morgen bellen en binnen 2 dagen heeft u een afspraak.

www.dok018.nl


Een reactie plaatsen

Symposium: ‘Grip op zelfsturing’.

Op dinsdagavond 22 april 2014, 19.00-21.30 uur, houden wij ons 3de symposium. ‘Grip op zelfsturing’ is het onderwerp. We starten met een centrale lezing en daarna worden er 4 workshops gegeven. De onderwerpen van de workshops zijn: yoga voor jongeren, wat is zelfsturing, cognitieve beïnvloeding en het nut van bewegen.
Het uitgangspunt voor het symposium is kennis en vaardigheden te delen, om ‘duurzame’ veranderingen te kunnen bewerkstelligen bij jongeren en hun ouders.

Noteer de datum alvast!
Aanmelden kan via info@dok018.nl


Een reactie plaatsen

Onderscheidend in gedragsgeoriënteerde behandeling!

Kinderen en jongeren met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK of functionele klachten) hebben een specifieke behandeling nodig die gedragsgeoriënteerd is. Deze SOLK of functionele klachten bestaan vaak uit chronische pijn of chronische vermoeidheid. In het kort komt het neer op het beïnvloeden van gedrag, waardoor kinderen en jongeren hun waardevolle activiteiten weer kunnen gaan uitvoeren. Ze kunnen weer naar school gaan, hun sport of hobby beoefenen en sociale activiteiten ondernemen. Bij behandelcentrum DOK018 is de specialisatie aanwezig om deze groep kinderen te kunnen begeleiden. Een individueel ‘op maat’ traject wordt voorgesteld waarbij psychologie, kinderfysiotherapie en maatschappelijk werk ingezet kunnen worden. Welke disciplines ingezet worden is afhankelijk van de vragen die er zijn.

Onderscheidend zijn wij vanwege de kennis en kunde die het vraagt om deze groep kinderen en jongeren te kunnen begeleiden. Tevens zijn wij gestart met ‘herstelgroepen’ voor jongeren en hun ouders. In tegenstelling tot andere behandelcentra hebben wij geen wachtlijst en is vandaag bellen, morgen starten met de behandeling. Onze insteek is tevens om de zorg in de nabijheid van de leefomgeving aan te bieden. Wij zijn nu op 2 locaties te vinden: Koudekerke en Kapelle. Ons verzorgingsgebied beslaat nu Walcheren, Noord- en Zuid Beveland en Schouwen-Duiveland. Waar nodig bezoeken wij kinderen en jongeren thuis en nemen wij deel aan overlegsituaties op school.

Kinderen en jongeren met astma of overgewicht vragen ook om een gedragsgeoriënteerde behandeling. Deze doelgroep vraagt om specifieke kennis waar wij over beschikken.

Op onze site kunt u alle informatie lezen.


1 reactie

Licht uit, spot aan!

Alles is klaar voor onze voorlichtingsavond op maandag 4 november over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Er komen heel wat mensen naar de Kloverniersdoelen in Middelburg. De presentaties van de sprekers zijn klaar. De ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Morgenvroeg nog een bekendmaking bij Omroep Zeeland. En dan licht uit, spot aan op SOLK. Meer bekendheid over de behandelmogelijkheden voor deze groep jongeren is nodig voor herkenning, erkenning en herstel!

Kom gerust langs wanneer je nieuwsgierig geworden bent. We beginnen om 19.15 uur.


Een reactie plaatsen

Voorlichtingsavond over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

De behandeling van SOLK: Onbekend maakt onbemind.

Op maandagavond 4 november 2013 organiseert behandelcentrum DOK018 een voorlichtingsavond over SOLK. Het behandelteam van DOK018 gaat vertellen over behandeling en begeleiding van jongeren met SOLK. Welke mogelijkheden zijn er? Er is nog veel onduidelijk hoe de behandeling van jongeren met chronische vermoeidheid, chronische pijn in spieren en gewrichten, buikpijn, hoofdpijn en vage lichamelijke klachten plaats heeft. DOK018 wil daar verandering in brengen door voorlichting te geven over de behandelmogelijkheden bij jongeren. En specifieker: hoe wij de behandeling vormgeven. Tevens gaan wij vertellen hoe het begeleiden van groepen voor jongeren en ouders bijdraagt aan herstel. Om vanuit eerste hand te horen hoe het er bij DOK018 aan toe gaat komen ervaringsdeskundigen vertellen over hun behandeling en begeleiding bij DOK018. Door te vertellen wat wij doen, willen wij bijdragen aan meer begrip en bekendheid welke mogelijkheden er zijn in de behandeling van SOLK bij jongeren.

Tijd: 19.15-21.15 uur

Datum: maandag 4 november 2013

Plaats: Kloverniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, 4331 NJ, Middelburg www.kloverniersdoelen.nl

Programma:

  • Begeleiden vanuit het gevolgenmodel: wat zijn de instandhoudende factoren?
  • Psychologische behandeling: cognitief-gedragsmatige therapie uitgelegd.
  • Starten met herstel: begeleiding in groepen voor jongeren en ouders.
  • Graded activity en graded exercise: in beweging komen.
  • Ervaringsdeskundige aan het woord: een eigen verhaal.

Aanmelden voor deze avond kan via info@dok018.nl

Behandelcentrum DOK018 is gevestigd in Koudekerke en Kapelle. www.dok018.nl