Een reactie plaatsen

Onderscheidend in gedragsgeoriënteerde behandeling!

Kinderen en jongeren met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK of functionele klachten) hebben een specifieke behandeling nodig die gedragsgeoriënteerd is. Deze SOLK of functionele klachten bestaan vaak uit chronische pijn of chronische vermoeidheid. In het kort komt het neer op het beïnvloeden van gedrag, waardoor kinderen en jongeren hun waardevolle activiteiten weer kunnen gaan uitvoeren. Ze kunnen weer naar school gaan, hun sport of hobby beoefenen en sociale activiteiten ondernemen. Bij behandelcentrum DOK018 is de specialisatie aanwezig om deze groep kinderen te kunnen begeleiden. Een individueel ‘op maat’ traject wordt voorgesteld waarbij psychologie, kinderfysiotherapie en maatschappelijk werk ingezet kunnen worden. Welke disciplines ingezet worden is afhankelijk van de vragen die er zijn.

Onderscheidend zijn wij vanwege de kennis en kunde die het vraagt om deze groep kinderen en jongeren te kunnen begeleiden. Tevens zijn wij gestart met ‘herstelgroepen’ voor jongeren en hun ouders. In tegenstelling tot andere behandelcentra hebben wij geen wachtlijst en is vandaag bellen, morgen starten met de behandeling. Onze insteek is tevens om de zorg in de nabijheid van de leefomgeving aan te bieden. Wij zijn nu op 2 locaties te vinden: Koudekerke en Kapelle. Ons verzorgingsgebied beslaat nu Walcheren, Noord- en Zuid Beveland en Schouwen-Duiveland. Waar nodig bezoeken wij kinderen en jongeren thuis en nemen wij deel aan overlegsituaties op school.

Kinderen en jongeren met astma of overgewicht vragen ook om een gedragsgeoriënteerde behandeling. Deze doelgroep vraagt om specifieke kennis waar wij over beschikken.

Op onze site kunt u alle informatie lezen.


1 reactie

Licht uit, spot aan!

Alles is klaar voor onze voorlichtingsavond op maandag 4 november over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Er komen heel wat mensen naar de Kloverniersdoelen in Middelburg. De presentaties van de sprekers zijn klaar. De ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Morgenvroeg nog een bekendmaking bij Omroep Zeeland. En dan licht uit, spot aan op SOLK. Meer bekendheid over de behandelmogelijkheden voor deze groep jongeren is nodig voor herkenning, erkenning en herstel!

Kom gerust langs wanneer je nieuwsgierig geworden bent. We beginnen om 19.15 uur.


Een reactie plaatsen

Voorlichtingsavond over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

De behandeling van SOLK: Onbekend maakt onbemind.

Op maandagavond 4 november 2013 organiseert behandelcentrum DOK018 een voorlichtingsavond over SOLK. Het behandelteam van DOK018 gaat vertellen over behandeling en begeleiding van jongeren met SOLK. Welke mogelijkheden zijn er? Er is nog veel onduidelijk hoe de behandeling van jongeren met chronische vermoeidheid, chronische pijn in spieren en gewrichten, buikpijn, hoofdpijn en vage lichamelijke klachten plaats heeft. DOK018 wil daar verandering in brengen door voorlichting te geven over de behandelmogelijkheden bij jongeren. En specifieker: hoe wij de behandeling vormgeven. Tevens gaan wij vertellen hoe het begeleiden van groepen voor jongeren en ouders bijdraagt aan herstel. Om vanuit eerste hand te horen hoe het er bij DOK018 aan toe gaat komen ervaringsdeskundigen vertellen over hun behandeling en begeleiding bij DOK018. Door te vertellen wat wij doen, willen wij bijdragen aan meer begrip en bekendheid welke mogelijkheden er zijn in de behandeling van SOLK bij jongeren.

Tijd: 19.15-21.15 uur

Datum: maandag 4 november 2013

Plaats: Kloverniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, 4331 NJ, Middelburg www.kloverniersdoelen.nl

Programma:

 • Begeleiden vanuit het gevolgenmodel: wat zijn de instandhoudende factoren?
 • Psychologische behandeling: cognitief-gedragsmatige therapie uitgelegd.
 • Starten met herstel: begeleiding in groepen voor jongeren en ouders.
 • Graded activity en graded exercise: in beweging komen.
 • Ervaringsdeskundige aan het woord: een eigen verhaal.

Aanmelden voor deze avond kan via info@dok018.nl

Behandelcentrum DOK018 is gevestigd in Koudekerke en Kapelle. www.dok018.nl


Een reactie plaatsen

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten: behandeling is goed mogelijk!

Chronische pijn en chronische vermoeidheid (CVS/ME) bij kinderen en jongeren komt veel voor. Bij 10-25 % van kinderen en jongeren komt chronische pijn voor. Chronische pijn betekent dat er in een periode van 3 maanden wekelijks pijn gevoeld wordt. De meest voorkomende klinische uitingen zijn pijn in ledematen, pijn in het hoofd en pijn in de buik. De oorzaak van de pijn is op een of andere manier  niet goed te duiden. Medisch gezien is er geen duidelijke verklaring voor te geven(in tegenstelling tot bijv. pijn bij reuma).  De percentages voor ernstige vermoeidheid langer dan 3 maanden zijn voor meisjes en jongens verschillend, resp. 9,6 en 2,3%. De oorzaak voor de vermoeidheid is onbekend. CVS gaat vaak samen met andere lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, misselijkheid, duizeligheid, onverklaarde koorts. Voor zowel chronische pijn als vermoeidheid zijn er vanuit biopsychosociaal oogpunt verklaringen te geven waardoor de pijn of vermoeidheid blijft bestaan. Wij kijken hierbij naar fysieke, mentale en sociale factoren.  Impact van de pijn of de vermoeidheid op het leven van kinderen en jongeren is enorm. Vaak zijn kinderen en jongeren niet meer in staat naar school te gaan, te sporten en vrienden te bezoeken. Het heeft impact op het gezin: veel staat in het teken van de pijn of vermoeidheid.

Binnen ons centrum hebben wij een behandelprogramma ontwikkeld dat uitgaat van het verhogen van het activiteitenniveau ‘ondanks de pijn of vermoeidheid’, waardoor kinderen en jongeren weer de activiteiten kunnen ondernemen die ze graag willen doen. Het programma wordt ‘op maat’ gemaakt, naar de vraag en behoefte van de jongere en wordt uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut en kinder- en jeugspsycholoog die beiden op cognitief-gedragsmatige manier hun behandeling vormgeven. Naast de individuele begeleiding wordt er in een groep gewerkt aan herstel. De groepen worden begeleid door een maatschappelijk werker en zowel jongeren als hun ouders kunnen gebruik maken van deze groepsactiviteiten.

Meer informatie over onze behandeling is te vinden op onze site, waar ook ons programma te downloaden is.


Een reactie plaatsen

Jongerencursus over herstel vandaag voor het eerst van start gegaan!!

Vandaag is de jongerencursus over herstel gestart, onder leiding van Irene van de Giessen, hersteldeskundige en maatschappelijk werker. De jongeren gaan met elkaar in gesprek over het begrip herstel.

Cursus Starten met Herstel (Jongeren)

Heb je al langere tijd klachten? Ben je daarvoor in behandeling bij DOK018 en ben je op zoek naar een manier om zelf iets te doen aan je herstel? Misschien ook wel benieuwd hoe anderen met zulke klachten hun situatie ervaren? Kom dan naar de cursus Starten met Herstel!

Wat is het?

Deze kennismakingscursus gaat over de betekenis van het begrip herstel. Het geeft de mogelijkheid om samen met andere jongeren te praten over herstel. 
Hoe gaan zij om met dat wat hun overkomt? Welke tips hebben zij? Herstel heeft alles te maken met het (leren) leven met je klachten en je leven weer in eigen hand nemen.

Doel

Kennismaken met het begrip herstel en het delen van ervaringen.

 Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 2 uur, verdeeld over maximaal 10 weken. De 5 bijeenkomsten kennen de volgende thema’s:

 • Kennismaking
 • Steun bij herstel
 • Valkuilen
 • Rol van hulpverleners bij herstel
 • Evaluatie

Elke bijeenkomst is op de volgende manier opgebouwd:

 • Introductie
 • Presentatie door gastdocent (óók een jongere die klachten heeft (of heeft gehad en al wat verder is in zijn of haar herstelproces)
 • Vragen stellen
 • Oefening
 • Afsluiting

Voor wie?

Jongeren die willen kennismaken met het begrip herstel en behoefte hebben aan tips van anderen die zelf weten wat het betekent om dit soort klachten te hebben.

Wanneer start de cursus wat zijn de kosten?

De cursus start op maandag 7 oktober 2013 om 19.00 uur. De cursus start bij een minimum van 6 deelnemers.

Bijzonderheden

De cursusleider is maatschappelijk werker en iemand die zelf weet wat het betekent om een herstelproces door te maken.
Aan de cursus is geen huiswerk of leeswerk verbonden. Het gesprek met elkaar, met de gastdocent en met de cursusleider is het belangrijkste element van de cursus. De cursus vindt plaats aan de Duinstraat 4 te Koudekerke.

Waar kan ik mij aanmelden voor deze cursus?

Je kunt je mondeling aanmelden bij Gert Dedel of Carly van Velzen, via de e-mail  (info@dok018.nl) of per telefoon 06 – 41 87 07 34 (Gert) / 06 – 44 53 03 20 (Carly)

 

Je kunt je natuurlijk ook rechtstreeks aanmelden bij Irene van de Giessen, cursusleidster, via de e-mail (info@convalescenttalent.nl) of per telefoon 06- 22 88 92 96.


Een reactie plaatsen

Oudercursus voor de eerste keer van start!!

Dinsdag 1 oktober jl. is onze oudercursus voor het eerst van start gegaan. Heeft u interesse? Neem dan even contact op met ons.

Cursus Starten met Herstel (Ouder(s))

Heeft uw kind al langere tijd klachten? Is hij/zij daarvoor in behandeling bij DOK018 en bent u op zoek naar manieren om zelf iets bij te kunnen dragen aan het herstel van uw kind? Misschien ook wel benieuwd hoe andere ouders omgaan met hun kind, nu het zulke ingrijpende klachten heeft? Kom dan naar de cursus Starten met Herstel!

Wat is het?

Deze kennismakingscursus gaat over de betekenis van het begrip herstel. Het geeft de mogelijkheid om samen met andere ouders te praten over herstel.
Hoe gaan zij om met dat wat hun overkomt? Welke tips hebben zij? Herstel heeft alles te maken met het leren leven met de klachten van uw kind en zorgen dat hij/zij (maar ook u natuurlijk!) het leven weer in eigen hand neemt.

Doel

Kennismaken met het begrip herstel en het delen van ervaringen.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 2 uur, verdeeld over maximaal 10 weken. De 5 bijeenkomsten kennen de volgende thema’s:

 • Kennismaking
 • Steun bij herstel
 • Valkuilen
 • Rol van hulpverleners bij herstel
 • Evaluatie

Elke bijeenkomst is op de volgende manier opgebouwd:

 • Introductie
 • Presentatie door gastdocent (óók een ouder die een kind heeft met klachten (of heeft gehad en al wat verder is in zijn of haar (herstel)proces)
 • Vragen stellen
 • Oefening
 • Afsluiting

Voor wie?

Ouders die willen kennismaken met het begrip herstel en behoefte hebben aan tips van anderen die zelf weten wat het betekent om een kind te hebben met dit soort klachten.

Bijzonderheden

De cursusleider is maatschappelijk werker en iemand die zelf weet wat het betekent om een herstelproces door te maken.
Aan de cursus is geen huiswerk of leeswerk verbonden. Het gesprek met elkaar, met de gastdocent en met de cursusleider is het belangrijkste element van de cursus. De cursus vindt plaats aan de Duinstraat 4 te Koudekerke.

Waar kan ik mij aanmelden voor deze cursus?

U kunt u mondeling aanmelden bij Gert Dedel of Carly van Velzen, via de e-mail  (info@dok018.nl) of per telefoon 06 – 41 87 07 34 (Gert) / 06 – 44 53 03 20 (Carly)

Je kunt je natuurlijk ook rechtstreeks aanmelden bij Irene van de Giessen, cursusleidster, via de e-mail (info@convalescenttalent.nl) of per telefoon 06- 22 88 92 96.


1 reactie

Cursus gedragsgeoriënteerd behandelen in Middelburg!

Na op vele plaatsen in Nederland deze cursus gegeven te hebben, wordt de cursus dit keer in Middelburg georganiseerd. In het prachtige gerestaureerde gebouw van de Kloveniersdoelen. De cursus vindt plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2014.

 Gedragsgeoriënteerde behandeling bij functionele klachten voor kinderen en jongeren.

Doelen:

 • kan de theoretische achtergrond van de aandoening chronische pijn  en chronische vermoeidheid beschrijven
 • kan de huidige inzichten over  onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid benoemen
 • kan chronische pijn en chronische vermoeidheid bij kinderen  en jongeren herkennen en weet wanneer door te verwijzen naar een specialistisch behandelcentrum.
 • kent de begrippen operante behandeling, gedragstherapeutische principes en handelingsgeoriënteerde benadering.
 • weet de verschillen te benoemen tussen de behandeling van chronische pijn en -vermoeidheid bij kinderen en volwassenen
 • krijgt inzicht in de meest recente literatuur over pijn en vermoeidheidproblematiek
 • is in staat de ICF en de HOAC toe te passen bij het onderzoeken en behandelen van functionele klachten

Doelgroep:

Geregistreerde kinderfysiotherapeuten. En andere professionals na overleg met cursusleiding.

Globale inhoud:

Dagdeel 1:

In het eerste dagdeel wordt het kader geschetst van waaruit de kinderfysiotherapeut chronische pijnproblemen en chronische vermoeidheid kan onderzoeken en behandelen. Hiervoor worden de ICF en de HOAC gebruikt. Tijdens het vervolg van de cursus zullen deze kaders steeds gebruikt worden. Daarnaast wordt de meest recente literatuur doorgenomen ten aanzien van het onderzoek en de behandeling. Op die manier is het mogelijk voor de kinderfysiotherapeut om het handelen ‘evicence based’ te onderbouwen.

Dagdeel 2:

In het tweede dagdeel zal het onderzoek van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid behandeld worden. Welke instrumenten heeft de kinderfysiotherapeut tot zijn beschikking tijdens de diagnostische fase? Welke aspecten worden onderzocht en hoe ziet het onderzoek eruit? De validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten zullen besproken worden. Daarnaast zal worden ingegaan op andere mogelijke onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van casuïstiek zal het onderzoek besproken worden.

Dagdeel 3:

De tweede dag begint met een dagdeel waar de behandeling van chronische pijnproblematiek  en chronische vermoeidheid aan de hand van casuïstiek besproken worden. Verschillende behandelmethodes zullen de revue passeren. Van de behandelmethodes zal de wetenschappelijke evidentie besproken worden.

Dagdeel 4:

Het is mogelijk voor de cursisten om eigen casuïstiek in te brengen. De casuïstiek wordt gepresenteerd door middel van een presentatie. Daarnaast kunnen de cursisten vragen stellen naar aanleiding van voorgaande bijeenkomsten en wat zij in de praktijk tegenkomen.

Docent:

G. Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018 en docent Masteropleiding kinderfysiotherapie Rotterdam

 Plaats:

Middelburg, Kloverniersdoelen

www.kloveniersdoelen.nl

Data: 13 en 14 februari 2014 van 09.00-17.00 uur

De cursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers.

Accreditatie:

24 punten voor het kwaliteitsregister kinderfysiotherapie

Kosten:

350 euro inclusief koffie/thee en lunch

Informatie:

Voor inschrijving mail of bel: info@dok018.nl of 06-41870734